פרטיות
המטייל (להלן "המטייל", "האתר", "אנחנו", "אותנו" או "שלנו") מפעילה את אתר התיירות  hametayel.com המשמש אתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ו/או שירותים בתחומי התיירות והפנאי ע"י גולשים באינטרנט בישראל.
 
מטרת מסמך זה היא להסביר מהם נוהגי המטייל ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד אנחנו משתמשים במידע, הנמסר על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. 
 
כללי
בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.
 
רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בהם, אנחנו נבקש ממך מידע הנחוץ לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. 
 
מאגר המידע
הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע שלנו. החוק אינו מחייב אותך למסור את המידע, אולם אי מסירת המידע תמנע ממך שימוש בחלק משירותי האתר.
 
השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר על מנת –
 
– לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר .
 
– לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
 
– יצירת אזורים אישיים באתר.
 
– לתפעול, שינוי או ביטול שירותים ותכנים קיימים.
 
– לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר.
 
– לצורך פרסום מידע ותכנים.
 
– כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.
 
 – המידע שישמש אותנו יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית. 
 
דיוור ישיר אלקטרוני
אנחנו מעוניינים לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
 
ההרשמה לאתר ו/או לקבלת המבצעים החמים מהווה אישור שלנו לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. 
 
אנחנו לא נמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, אנחנו רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.
 
מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. 
 
מסירת מידע לצד שלישי 
אנחנו לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
 
 – אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
 
– אם תיקח חלק בפעילויות תוכן של צדדים שלישיים, או בפעילויות משותפות אלינו ולצדדים שלישיים המוצגות באתר.
 
– במקרה של מחלוקת משפטית , תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבנינו שתחייב חשיפת פרטיך.
 
– אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה ו/או בניגוד לתנאי השימוש באתר.
 
– אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 
– בכל מקרה ש'המטייל' תסבור, שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש של גורם כלשהו;
 
 – אנחנו רשאים להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות אחרות,ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 
 – אם המטייל תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 
 – אם המטייל תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 
עוגיות – Cookies 
 
האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookiess. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 
ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר.
 
ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת להלן "Cookies"
 
תפקיד ה – Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת
 
ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.
 
אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן.
 
אתה יכול למחוק את ה – Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את
 
הפרסומות באתר להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה – Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי
 
אינטרנט אחרים. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן. למדיניות הפרטיות של Google ראה:
 
http://www.google.com/intl/en/privacy .
 
שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies של גוגל ככל שלא מותקן Cookie של גוגל על מחשבך וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.
 
שירותים של צדדים שלישיים
חלקם של השירותים באתר, דוגמת רישום כמנוי מנוהלים ע"י שותפי מסחר ותוכן של המטייל. שירותים אלה מוגשים ממחשביהם של אותם גורמים ולא ממחשבי האתר. במהלך השימוש שלך בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של האתר ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.
 
פרסומות של צדדים שלישיים 
אנחנו  מתירים לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתר שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות שלנו.
 
אבטחת מידע
אנחנו מיישמים האתרינו מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אנחנו לא מתחייבים ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 
הזכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. 
 
פנייה כזאת יש להפנות אל res.discover@discover-team.com
 
בנוסף, אם המידע שבמאגרינו משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 19811 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
 
שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.